Planer på nytt vårdboende i Karlstad

Christian Holm Barenfeld, ordförande, vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden i Karlstad har fattat beslut om att påbörja planeringen för ett nytt vårdboende i Karlstad.

Vårdboendet föreslås att byggas i östra Karlstad och ska ersätta vårdboendet Gunnern som ligger på Rud.

Boendet är tänkt att utöka från dagens 48 platser till 60–70 platser.

– I den lokalutredning som genomfördes 2021 framkom det att Gunnern är i behov av omfattande renovering. En renovering skulle kräva en evakuering av boendet och vi ser därför att det i det här fallet är bättre att bygga ett helt nytt boende anpassat efter dagens behov, säger Christian Holm Barenfeld, ordförande, vård- och omsorgsnämnden, i ett pressmeddelande.  

Svensk mediakonsult

 webb@svenskmediakonsult.se