Orrholmens förskola rivs och ersätts med ny

Den nya förskolan byggs på tomten till den gamla och kommer bli både större och modernare. / Illustration: Sweco

På Orrholmen i Karlstad har förskolan länge haft behov av både större lokaler och renovering. Nu har den gamla skolan istället rivits för att ge plats åt en helt ny förskola som byggs på samma plats som den gamla. Den blir både större och modernare och kommer med ett vattentema.

Orrholmens förskola byggdes på 70-talet och var en av Karlstads äldsta. Nu har den rivits för att ge plats för en ny, större och modernare förskola.

– Den nya byggs för ett ökat behov. Den gamla hade även ett renoveringsbehov, den var inte utformad så som vi vill att en förskola ska vara utformad idag, säger Julia Alsterbo, projektledare Karlstads kommun.

Under tiden bygget pågår kommer barnen istället att gå i paviljonger på Sommarro.

– Vi hade redan paviljonger där från när vi renoverade förskolan Vitsippan. När de barnen flyttade ut passade det så att de här kunde flytta in.

Mycket platsbyggt

Vid årsskiftet stod det klart att Skanska skulle stå för totalentreprenaden och har under våren börjat komma igång.

– De har rivit den gamla och ska börja uppföra den nya. Det ska börja byggas innan sommaren, men först blir det mer markarbeten och sanering.

Planen är att börja gjuta efter sommaren. Mycket kommer sedan vara platsbyggt då skolan byggs delvis i trä med träkonstruktioner på taket och stålstomme samt träpanel på fasaden. Sedan byggs den enligt certifieringen Miljöbyggnad silver med bland annat solceller på taket.

– Det blir en bra byggnad miljömässigt. Det är viktigt tycker vi, säger Julia.

Den nya skolan blir 1 665 kvadratmeter stor.

Vatteninspirerad

Den gamla förskolan var enplans med sex avdelningar, samt en sjunde i en lokal intill. Den nya byggs i två plan med plats för 144 barn fördelat på åtta avdelningar.

– Det gör att det blir mycket ytbesparing på tomten vilket ger mer lekyta till barnen.

Utemiljön kommer bli mer sammanhängande med en kreativ och naturinspirerad utemiljö indelad i olika lekzoner, med ett tema kopplat till förskolans läge.

– Utformningsmässigt kommer det bli ett vatten- och sjötema. Det blir bland annat en utemiljö som är vatteninspirerad, även färgsättningen med lite blåa nyanser.

På nedre plan blir det ett mottagningskök, matsal samt två avdelningar. På övre plan blir det sex avdelningar och ett rörelserum.

– Det blir en nytänkande planlösning med mer möjlighet till gemensamhet.

Budgeten för den nya skolan ligger på 64 miljoner och den beräknas stå klar sommaren 2023.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se