Grums kommun satsar på hållbarhet

Nu står det klart att Grums kommun får pengar från Tillväxtverket för att ställa om och jobba mer hållbart i linje med Agenda 2030.

Det nya projektet, Grums väg till hållbar utveckling, är en förstudie där en modell för hållbarhetsanalys för hela kommunen som geografiskt område, ska testas.

Projektet kommer att ledas av kommunen i ett samarbete med Region Värmland, som har valt att satsa på Grums kommun som pilotkommun för just denna modell av hållbarhetsanalys.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se