Mariebergsskolan byggs ut

Så kommer Mariebergsskolan se ut. Foto: Sweco

Karlstads kommun har behov av fler högstadieplatser. Därför utökas nu Mariebergsskolans kapacitet med 120 elevplatser genom en utbyggnad av den befintliga skolan.

Projektet inleds med ett rivningsarbete som startar vecka 16. Den befintliga tegelbyggnad som tidigare använts som idrottshall ska rivas för att ge plats åt den nya delen. Den nya byggnaden blir anpassad efter verksamhetens behov och önskemål.

­– Det blir fyra nya klassrum med tillhörande grupprum och plats för 120 elever, vilket är efterlängtat av verksamheten. Det blir en ny förbättrad matsal som utformas som en restaurang och gott om större uppehållsytor, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (L), i ett pressmeddelande.

Utöver det blir det också en ny hemkunskapssal, en tekniksal, arbetsrum för pedagoger. Även utemiljön förbättras där det skapas trevligare och större hängytor för eleverna.

Inredning återbrukas

Den nya matsalen utformas så att den ska gå att skärma av för att den även ska kunna användas av föreningslivet.

– Vi fortsätter med satsningen att tillgängliggöra våra skolor för föreningslivet. Vi ser det som en stor fördel att även kunna använda våra lokaler när ordinarie verksamhet inte är där, säger teknik- och fastighetsnämndens andre vice ordförande Monika Bubholz (MP).

Mycket av den gamla inredningen i delen som ska rivas har återbrukats och fått nytt liv i andra skolor och förskolor i kommunen. Bland det som återbrukats finns allt från basketkorgar och gymnastikmattor till belysning. Även en del av den gamla tegelytterväggen ska återbrukas och bevaras som minne i form av en innervägg i nya matsalen.

Fakta

  • Tillbyggnaden byggs i två plan och blir totalt cirka 1300 kvm. Cirka 500 kvm i befintlig skola byggs om för anpassas till tillbyggnaden.
  • Ytskikt tegel.
  • Budget: 43 miljoner.
  • Byggstart april 2022. Beräknas stå klart hösten 2023.
  • Entreprenören som bygger är Skanska. Arkitekt, Sweco.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se