Höga elpriser gav både över- och underskott

Erik Kornfeld, vd Karlstads energi.

Karlstads Energi redovisar ett rekordresultat för 2021. Samtidigt noterar bolagets elhandelsverksamhet det största underskottet hittills.

Totalt redovisar Karlstads Energi ett rörelseresultat på 140 miljoner kronor för 2021. Störst del i resultat har fjärrvärmeverksamheten vars överskott blev 142 miljoner kronor, det bästa resultatet i fjärrvärmens långa historia.

Det kan jämföras med 2020 då fjärrvärmen gjorde ett överskott på 23 miljoner.

– Skillnaden är att 2021 bjöd på en ordentlig vinter vilket kraftigt ökade våra leveranser. Dessutom gynnades fjärrvärmen av de mycket höga elpriserna under andra halvan av året eftersom vi både producerar förnybar el och värme i våra kraftvärmeverk på Heden, berättar Erik Kornfeld, vd Karlstads Energi, i ett pressmeddelande.

Samtidigt påpekar han att bolagets effektiviseringsarbete påverkat resultatet positivt.

Företagets elhandel gynnades inte av de höga elpriserna – tvärt om, elhandeln redovisar ett underskott på knappt 15 miljoner kronor för 2021.

– I och med att det var kallare än normalt i början och slutet av året förbrukade våra kunder mer el än vad vi prissäkrat i förväg.

Det innebar att de fick köpa in extra volymer till ett betydligt högre pris än vad vi säljer elen för. Dessutom slog höga profilkostnader hårt mot resultatet.

– Under 2022 påbörjar vi utbyggnaden av ett fjärrkylanät i centrala Karlstad. En viktig hållbarhetssatsning som bidrar till att sänka våra kunders miljöpåverkan då vi kan producera kylan mer resurseffektivt jämfört med konventionella kylmaskiner, avslutar Monika Bubholz (MP), styrelseordförande i Karlstads Energi.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se