Väses ombyggda förskola invigd

Henrik Lander, ordförande i teknik och fastighetsnämnden och Niklas Wikström, ordförande i barn- och ungdomsnämnden invigde tillsammans med barnen den nya byggnaden vid Björkdungens förskola i Väse.

Björkdungens förskola i Väse har kompletterats med en ny byggnad som ersätter den befintliga paviljong som använts de senaste åren. Kommunen köpa fastigheten 2019 och har sedan dess renoverat den. I mitten av april var det dags för invigning.

Den nya byggnaden har tidigare använts till förskoleverksamhet men har de senaste åren delvis stått tom och oanvänd. Karlstads kommun köpte fastigheten 2019 och den har sedan dess genomgått en totalrenovering.

– Väse är ett område som utvecklas och blir alltmer populärt, och det känns väldigt roligt att vi satsat på att rusta upp förskolan och ge barnen moderna och ändamålsenliga lokaler, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström, i ett pressmeddelande.

Byggnaden har plats för tre avdelningar, matsal och mottagningskök. Hit har förskolans yngre barn, som tidigare haft lokaler i Väse skola flyttat.

Ny utemiljö

De två äldreavdelningarna som idag håller till i paviljongen kommer framöver att flytta in i nyrenoverade lokaler i Väse skola. Det ger de äldre barnen möjlighet att bekanta sig med skolan inför övergången till förskoleklass.

Den nya delen av förskolan har en väl tilltagen utemiljö med både skog och öppna lekytor med naturmaterial.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se