Parhus byggs i Knappstads bostadsområde

Jesper Törngren, Johan Larsson och Linnea Grahn vid bygget på Knappstad.

På Knappstad har byggandet av 18 parhus i det nya bostadsområdet dragit igång. Husen, som byggs lokalt i fabrik i Skåre, ska ha alla stommarna uppe innan sommaren och enligt planen ska de första stå redo för inflyttning i slutet av året.

På Knappstad, som ligger beläget längs Skoghallsvägen mellan Karlstad och Hammarö, ska ett nytt bostadsområde växa fram. Området kommer med lantlig idyll och ligger bara ett stenkast från såväl Bergvik som centrum. På området blir det olika typer av bostäder, bland annat 18 parhus där byggnationen nu är i full gång. Totalt är det nio huskroppar som byggs där de första stommarna redan är uppe.

– Bygget drog igång i vecka elva. Sen har det varit cirka en stomme i veckan som har rests, säger Johan Larsson, Huspartner.

Huspartner står för entreprenaden och är även leverantör av husen, som byggs i deras fabriken i Skåre. Av de nio huskropparna är det sex som ligger på rad samt tre som ligger på en liten höjdskillnad i en rad ovanför mot vägen.

Två uteplatser

Bygget med parhusen sker parallellt, där den sista stommen ska vara uppe innan semestern.

– Det är ett gäng som reser stommarna, sedan kommer ett gäng efter som sätter upp innerväggar. Sen skickar man in målaren och lägger golv och så, säger Johan.

Innan semestern ska den sista stommen vara uppe.

Tomterna är på runt 500 kvadrat styck och kommer med färdig gräsmatta och grusad uppfart. Dessutom blir det uteplats med trädäck både på fram- och baksidan.

– Alla blir på 117 kvadrat med lite mer sociala ytor på nedre plan och sovrum på övre, säger Linnea Grahn, ansvarig mäklare från Fastighetsbyrån.

För den som vill finns det en del tillval att göra, där många valt att lägga till carport och förråd.

– Det är väldigt bra standard från start i de här husen, man behöver egentligen inte göra några tillval. Men många vill ändå sätta sin egen prägel.

Dovare färger

Husen är ritade av Huspartners chefsarkitekt Lars Axelsson och finns, än så länge, bara här.

– Husen är snygga, det är mycket vinklar, säger Linnea.

– Det blir en levande fasad, säger Jesper Törngren, Huspartner.

Fasaden blir i trä där den lite mörkare kulören är tänkt för att smälta bra in i omgivningen.

– Tanken är att det ska passa in i det lantliga. Här står det i detaljplanen att det ska vara lite dovare färger, säger Linnea.

Intresset för området har varit stort, där endast ett fåtal parhus finns kvar.

– En stor fördel med det här projektet är att det är i ägandeform, det är inte knutet till en brf. Det är lite unikt, säger Linnea. Inflyttningen är planerad för de första parhusen i fjärde kvartalet i år och de sista i början av 2023.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se