Karlstad får två nya naturreservat

Bergviks udde i Karlstad och Bålberget i Vålberg blir kommunens sjätte och sjunde kommunala naturreservat.

För att långsiktigt skydda tätortsnära rekreationsområden med höga naturvärden bildar Karlstads kommun två nya naturreservat, efter beslut av kommunfullmäktige.

Bergviks udde i Karlstad och Bålberget i Vålberg blir kommunens sjätte och sjunde kommunala naturreservat. Totalt finns nu 20 naturreservat i Karlstads kommun varav 13 har bildats av Länsstyrelsen och resterande av Karlstads kommun.

– Det här blir det sjätte och sjunde naturreservat vi bildar i kommunen och det är första gången vi skapar naturreservat med fokus på att bevara tätortsnära natur- och rekreationsområden. Våra tidigare reservat är främst bildade för att värna den biologiska mångfalden, berättar kommunalråd Monika Bubholz (MP), i ett pressmeddelande.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se