Helt ny förskola byggs på Stockfallet

Den nya förskolan kommer att ligga i anslutning till den befintliga på området.

På Stockfallet har det byggts många nya bostäder de senaste åren, vilket skapat behov av fler förskoleplatser. Nu börjar bygget med Stormyrens förskola, som får plats för 108 barn fördelat på sex avdelningar. Den nya förskolan byggs med ett skogstema, vilket kommer att synas i såväl färgval som i utemiljö och lekutrustning.

– Stormyren är en helt ny förskola på Stockfallet. Där finns det ett behov på grund av all utbyggnad på Stockfallet, säger Julia Alsterbo, projektledare Karlstads kommun.

Förskolan byggs intill Stockfallets förskola och har en budget på 53 miljoner kronor.

– Den blir i sex avdelningar med plats för 108 barn, säger Julia.

Som totalentreprenör för bygget står Skanska, som nu har börjat komma igång.

– Vi har inlett med en liten rivning och påbörjat för en intilliggande parkering, säger Fredrik Sahlin, produktionschef Skanska.

Det enda som behövde rivas på platsen var en liten verkstad som använts av en förening samt ett litet staket.

– Det är bra mark där faktiskt. Tidigare har det stått en gammal panncentral, så det var redan sanerat.

Sagogrotta

Just nu pågår markarbetet med grundläggning med bland annat pålning.

– Vi börjar med själva huset vid månadsskiftet maj-juni. Vi försöker bli färdiga med betongplattan till semestern, efter semestern blir det stomresning. Det ska vara färdigt med tätt tak i november.

Förskolan kommer bli 1 295 kvadratmeter stor och byggs i två våningar. Det kommer vara tre entréer, där två avdelningar delar tillsammans. Skolan kommer att ha mottagningskök, matsal och avdelningar på nedre plan och gemensamhetslokal samt avdelningar på övre.

– Den är utformad tillsammans med barn-och ungdomsförvaltningen. Det kommer bli fler av den här sorten med liknande funktioner på fler ställen, säger Julia.

– Utrymmet under trappan gör man till en sagogrotta. Där ska de nog göra lite mysigt och läsa lite sagor, säger Fredrik.

Skogsgrön fasad

Förskolan kommer att byggas med certifieringen Miljöbyggnad silver och kommer bland annat ha solceller på taket. Både tak och fasad blir i trä, där kulören är tänkt att smälta in i den kringliggande miljön.

– Det blir ett skogstema på förskolan. Det blir lite gyllengula inslag på dörrar och fönster till en skogsgrön fasad. Det blir också skogstema på gården, säger Julia.

Den nya förskolan på Stockfallet ska få en skogsgrön fasad.

Bland annat blir det lite djurinslag som exempelvis grunda ingrävningar som ska likna kaninhålor med kaniner utanför. Temat kommer också synas i lekutrustningen.

– De satsar en del på utemiljön, säger Fredrik.

Runt förskolan byggs ett bullerplank på över 100 meter för att minska ljudnivåerna från intilliggande vägar. Det byggs även en parkering, som ska gå att nyttja från båda förskolorna då Stockfallets förskola ligger alldeles intill.

– Det blir mer trafiksäkert och vi gör en bättre trafiksituation för båda förskolorna, säger Julia.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se