Rekordmånga bygglovsansökningar i Hammarö

Ann-Kristin Djuvfeldt, chef miljö- och byggnadsförvaltningen.

Hammarö fortsätter att växa och utvecklas. Förra året inkom ett rekordstort antal ärenden. Hittills i år har miljö- och byggnadsnämnden bland annat beviljat bygglov för byggnationer av 65 nya lägenheter i flerbostadshus.

Under 2021 inkom 462 ärenden till nämnden, jämfört med 440 som det var året innan. Ärenden är bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, strandskydd och tillsynsärenden.

– Det var nog en all time high trots pandemin. Det var många småärenden, som tillbyggnader, inglasade altaner och många ville bygga till sitt hus för att få kontor, säger Ann-Kristin Djuvfeldt, chef miljö- och byggnadsförvaltningen.

Miljö- och byggnadsnämnden gav föregående år bygglov till Peab för byggnationerna av etapp 3 i Lillängshamnen vilket innefattar två flerbostadshus med 20 lägenheter.

Även Boet bostad beviljades bygglov under 2021 för två flerbostadshus i sju våningar med 138 lägenheter i centrum.

Årets bygglov

– De stora bygglov som vi hittills har beviljat i år är 65 nya lägenheter, fortsätter Ann-Kristin.

Solvinkeln fastigheter avser att bygga bostäder på Östra Annebergsområdet. Det som är beviljat är två tvåplanshus med byggnadsarea på 639 kvadratmeter och nio lägenheter, ett tvåplanshus med byggnadsarea på 347 kvadratmeter och fem lägenheter, samt tre tvåvåningshus med byggnadsarea på 1356 kvadratmeter och 19 lägenheter.

I närliggande område fortsätter även Riksbyggen med att utveckla Hammarötassen i etapp 2. Byggnationen avser 32 nya bostadsrätter i Brf Södra Hammarötassen. Här har miljö- och byggnadsnämnden i år beviljat bygglov för åtta flerbostadshus med fyra lägenheter i varje, samt tillhörande carportar och förrådsbyggnader.

Snabbare process

För att kvalitetssäkra samt skynda på processen vid bygglovsansökan inledde kommunen år 2017 arbetet med att digitalisera myndighetsprocesser.

­– Det innebär att de som söker bygglov via e-tjänsten direkt får sitt ärende registrerat i vårt ärendesystem.

Där kan sökanden exempelvis lämna kompletteringar, begära start- och slutbesked samt följa sitt ärende. Förvaltningen har även ett automatiserat system som administrerar och sköter kommunikationen som ska nå både interna och externa parter.

Nytt från förra året är också att kommunen tecknat avtal med Digitaliseringsmyndigheten och skickar därav viss information via digitala brevlådor, såsom Kivra, vilket gör att de även kan kommunicera digitalt där parterna inte har någon känd e-post. 

­– Vi prövar alla inkommande bygglovs- och anmälningsärenden enligt Plan- och bygglagen. De flesta ärenden beslutas av tjänstemännen. Stora ärenden och de av principiell natur såsom byggnation av skolor, flerbostadshus, förhandsbesked och strandskyddsärenden går dock alltid till miljö- och byggnadsnämnden för beslut, avslutar hon.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se