Nytt torg på Haga – det blir namnet

Snart kommer ett nytt torg anläggas på Haga.

På platsen finns ingen historisk anknytning till någon verksamhet, person eller något annat som skulle kunna användas vid namnsättningen.

Platsen ligger utanför det som tidigare kallades Haga och har heller aldrig tillhört östra stationsområdet.

Namnberedningen inom Karlstads kommun har därför tagit fasta på torgets närhet till älven, Karlstads identitet som deltastad och stadens utveckling kring vattennära områden.

Torget får därför namnet Älvstrandstorget.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se