man wearing black denim pants with carrying hammer on holster

ROT-rekord i Hammarö under pandemin

man wearing black denim pants with carrying hammer on holster

Många husägare har passat på att renovera och bygga om huset under pandemin. Det stora intresset för att anlita hantverkare syns tydligt i Skatteverkets statistik över ROT-tjänster.

I 269 av 290 kommuner slog ROT-avdraget rekord under 2020 eller 2021. Bland dessa finns nästintill samtliga Värmlands kommuner.

I Hammarö var ökningen störst med 49 procent. Hammarö låg också på tredje plats i riket.

I riket ökade ROT-avdraget med 24 procent under pandemin, från knappt 9,9 miljarder kronor 2019 till knappt 12,2 miljarder kronor 2021.

Ökningen beror främst på att 133 800 fler nyttjade ROT-avdraget förra året jämfört med 2019. Däremot ökade det genomsnittliga ROT-avdraget mindre. I snitt var ROT-avdraget 10 550 kronor 2021. 

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se