Arkitekttävling för innovativa bostäder på nya Katrineberg

Under 2021 godkände stadsbyggnadsnämnden ett planprogram för den nya stadsdelen Katrineberg, som ska ligga mellan Zakrisdal och Bergvik. Nu har kommunen beslutat om en arkitekttävling för innovativa bostäder på området.

Där ska det bli cirka 1500 bostäder i varierande bostadsformer, det ska finnas mark för kontor och verksamheter, en ny stadsdelspark, rekreationsstråk i naturen, en badplats med mera.

Planprogrammet ska efterföljas med en eller flera detaljplaner och som ett första led i detaljplaneprocessen kommer kommunen att bjuda in till en arkitekttävling för området. 

Syftet med tävlingen är att få in högkvalitativa och innovativa gestaltningsförslag för hur området kan utvecklas för att Katrineberg ska bli en hållbar, attraktiv och levande stadsdel.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se