Kontoret, hemmet och jag

Sanna Andersson

Med avskaffandet av restriktionerna är det många som nu fysiskt är på väg att hitta tillbaka till kontoret och sina ordinarie arbetsplatser.

Vissa företag samlar alla samtidigt, andra släpper på personalen i omgångar.

Behovet av att träffas och vara kreativa tillsammans har växt sig starkt under pandemin. Vi är många som insett vilken viktig roll kontoret har, inte minst som samlingspunkt och social hub!

Samtidigt är vi många som kan vittna om hur distansjobb förenklar livspusslet och som vill ha möjligheten att växla mellan kontor och distansarbete även fortsatt.

I höstas släppte Fastighetsägarna Stockholm rapporten ”Kontoret, hemmet och jag” som bygger på enkätsvar från 1000 personer med kontorsarbete mellan 25 och 65 år i Stockholms län.

Den visar att tre av fyra har en positiv känsla inför att arbeta på kontoret en vanlig arbetsvecka. Samtidigt skulle en majoritet tacka nej till ett jobb utan möjlighet till visst hemmajobb.

Behovet av den sociala interaktionen är det som flest anger som skäl till att åka till kontoret om valet står fritt. Tre av fyra svarar att det bästa med kontoret är att träffa kollegorna och det vi saknat mest med att inte vara på kontoret handlar om social interaktion, spontana samtal och möten samt att kunna stämma av småsaker med kollegorna.

Utifrån detta drar många slutsatsen att vi kommer att gå till jobbet när vi behöver och arbeta hemifrån när det passar oss bäst. En vanlig framtidsbild är att kontoren kommer att bli mer av mötesplatser. Enligt denna vision kommer vi att ta oss till jobbet för möten och för att samverka i mötesrum och loungeliknande miljöer.

Frågan är dock om dagens kontor är anpassade för det vara den typ av mötesplatser som beskrivs i visionerna. Hur många arbetsplatser har i dag den typen av öppna lounger där medarbetare och gäster kan småprata och lösa enklare frågor eller sitta och arbeta med sina laptops mellan möten?

Vill vi skapa möjligheter för alla att kunna prestera och trivas på kontoren krävs inte bara flexibla medarbetare; även arbetsplatserna måste anpassas efter våra olika behov.

Fastighetsägare behöver, tillsammans med sina kontorshyresgäster, utveckla kontorsmiljöer som får oss att hitta tillbaka till kontoret. Det kommer att behövas för att också återskapa aktiviteten i städer, kvarter, och verksamheter som handel och restauranger.

Sanna Andersson

Svensk mediakonsult

 webb@svenskmediakonsult.se