Universitetet ingår i kompetenscentrum för hållbara energisystem

Solelforskningscentrum Sverige, SOLVE, är Energimyndighetens satsning för att bidra till ett bredare genomslag för solel i Sverige. I satsningen ingår Karlstads universitet, tillsammans med Högskolan Dalarna, Mälardalens universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, RISE och Uppsala universitet.

SOLVE är en del av Energimyndighetens satsning på kompetenscentrum under 2022-2026 inom hållbara energisystem. Finansieringen av centrumet delas mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor och uppgår till ca 130 Mkr.

– Att vi på Karlstads universitet är en del av kompetenscentrum inom solenergi bekräftar att vi har en viktig roll inom solenergiforskning i Sverige och internationellt, Att samarbeta med fem akademiska och ungefär 50 partners från industri och offentliga sektor i Sverige är mycket intressant och skaffar nya synergier, säger Markus Rinio, professor i fysik, i ett pressmeddelande.

Ett antal företag i Värmland kommer att delta aktivt i arbetet inom detta centrum. En viktig partner är Glava Energy Center, som de samarbetat med i flera år. Dessutom bidrar Region Värmland med finansiering vilket stärker satsningen ännu mer.

– Alla insatser från företag och offentlig sektor tredubblas nu med universitetens egna insatser och budget från Energimyndigheten. Vårt mål är att främja en snabbt växande bransch som ger grunden för ett hållbart energisystem i Sverige.

Övergripande mål

SOLVE har som övergripande mål att bidra till en hållbar expansion av solceller i Sverige och projektet är indelat i temaområden som inkluderar: ny solcellsteknik, byggnadsintegrering, förbättrade solcellssystem, utnyttjande av land, ekonomi och affärsmodeller för solceller, planering för storskalig expansion av solceller.

Centrumet är uppbyggt kring en forskarskola med flera doktorander med olika specialområden. Samarbete, både mellan lärosäten och institut samt företag och offentlig sektor, är centralt för SOLVE’s verksamhet.

De kommer att arbeta brett i forskningen för att bidra till att solel ska få ett större genomslag i Sverige. Man kommer även sprida information och utbilda doktorander och studenter för att uppnå en bred och djup kunskap om solcellers teknik och system på olika nivåer. Under den närmaste tiden kommer man anta ett antal doktorander till forskarskolan.

– Väl utbildade forskare spelar en viktig roll i den kommande utvecklingen av innovationer inom solel. Centrumet ska locka flera studenter att utbilda sig inom området och gå vidare till forskarstudier, säger Markus Rinio.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se