Från artilleriregementet till Kils kommun

Jan-Olov Ragnarsson, kommundirektör i Kil.

Jan-Olov Ragnarsson är sedan 2003 kommundirektör i Kil. Innan han hamnade inom kommunal verksamhet, som skedde lite av en slump, verkade han inom det militära.

­– Jag hade vanan i att vara chef och att leda en verksamhet, det var mer att lära sig om kommunen och hur den fungerade, säger han.

Hur hamnade du på Kils kommun?

 – Jag jobbade i en annan kommun tidigare, så sökte de här i Kil. Jag fick komma på intervju och på den vägen är det.

Vad hade du för befattning i den andra kommunen?

– Jag var kommunchef även där.

Hur hamnade du inom kommunal verksamhet?

– Jag har varit officer tidigare. Någonstans runt hösten 2000 ringde en herre upp mig och frågade mig om jag kunde tänka mig att ställa upp på en intervju. Jag vet inte vart han fick mitt namn ifrån. Jag var stabschef på den tiden på artilleriregementet i Kristinehamn. Men jag tänkte att det kunde vara kul att testa. Jag hade vanan i att vara chef och att leda en verksamhet, det var mer att lära sig om kommunen och hur den fungerade. Jag fick en bra mentor.

Vad har varit din största utmaning?

– Den största utmaningen för Kil som för alla kommuner av Kils storlek är att klara av det vi är skyldiga att göra, som till exempel att möta behovet av skola, barnomsorg och äldreomsorg, samtidigt som vi har en utvecklingskraft.

Du har varit i Kils kommun i nästan 20 år, har det hänt mycket under den tiden?

– Absolut, det tycker jag. Det är och har varit en väldigt positiv utveckling, bland annat spås en positiv tillväxt. Vi har utvecklat mycket i kommunen. Men det är även medborgarnas förtjänst, det är inte bara kommunen som juridisk person utan det är tack vare alla duktiga människor som verkar på olika sätt i kommunen.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

– Det som är så fantastiskt med jobbet jag har är att en vanlig dag inte finns. Det kan börja med en mötesagenda eller dagsagenda men kan sluta hur som helst. Man måste trivas med det, att allt inte allt blir som planerat. Men en ganska vanlig dag är det mycket möten och samtal. Sedan är ett sånt här jobb ingen vanlig 40-timmars vecka.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det är att få vara med och stödja politiken i att utveckla samhället, tillsammans med alla duktiga medarbetare, sen också ihop med alla medborgare, företagare och föreningar.

Vad händer närmast för dig och kommunen?

– Närmast är givetvis att avsluta den här pandemin vi har dragits med i över två år och genomföra sånt som vi har behövt skjuta på. Annars har vi en del planprogram på gång med bland annat nya bostäder. Vi har nyss byggt klart nya Vikstaskolan och kollar nu på möjligheterna för ett nytt Sannerudsboende.  Sedan kollar vi givetvis på fortsatt utveckling i hela kommunen, som till exempel Fagerås och Högboda, inte bara i centrala Kil.

Vart ser du dig själv om tio år?

– Nu var du rolig. Jag går i pension vid årsskiftet.

Om jag frågar så här istället då, har du några planer efter pensioneringen?

– Ja, lite planer har jag självklart. Jag kommer inte gå sysslolös.

Det leder mig in på nästa fråga, när du inte jobbar, vad gör du helst på fritiden?

– Jag jagar väldigt mycket, jag har ett stort intresse för jakt. Det kan det nog bli lite mer av, framförallt är det mer möjlighet på vardagar. Sedan åker jag motorcykel en del på somrarna.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se