De har fräschat upp en hundraåring

“Vi bevarar en hundraåring och det är fantastiskt kul!”, säger Lars Brandelius.

Den stora gula byggnaden på Romstad har sedan en tid tillbaka restaurerats. Med hänsyn till det ursprungliga utseendet, baserat på gamla bilder, har ambitionen varit att återge den ursprungliga charmen till gamla ”Tricotfabriken” som byggdes 1922. Nu är arbetet i stort sett klart.

Klaraviks tricotfabrik på Romstadsvägen var en av de flera fabriker som låg belägna längs västra älvgrenen i början av 1900-talet. Den nuvarande byggnaden uppfördes i tre steg och har nu cirka 2 500 kvadratmeter lokalarea.

Under 1980-talet krisade den svenska textilindustrin och trikåfabriken lades ner. Idag består byggnaden av kontor med ett 20-tal hyresgäster, både av större lokaler samt ett kontorshotell med 14 rum. Vid den senaste renovering har även en vindsvåning på 200 kvadratmeter renoverats. Här har nu en ny hyresgäst flyttat in.

Tricotfabriken.

– Vi bevarar en hundraåring och det är fantastiskt kul. Vi har arbetat varsamt med renoveringen för att kunna bevara byggnadens arkitektoniska värde, säger Lars Brandelius, vd Lecab fastigheter.

Det är en byggnad som är rödmarkerad, det vill säga särskilt värdefull miljö som inte får förvanskas, i Karlstads kommuns kulturmiljöprogram.

”Svårt arbete”

Det stora arbetet har varit det som syns utanpå byggnaden. Genom att titta på gamla bilder och skisser samt med hjälp av kommunens stadsantikvarie har man försökt att efterlikna hur byggnaden såg ut från början.

Den gula putsen på fasaden förbättras, de har bytt ut alla fönster till nya i originalstil. Sedan har de lagt nytt tak av falsad plåt. På taket finns 27 takkupor, flera av dessa har utökats med större fönster.

Lunchrum med ovanliga fönster.

– Det har varit ett svårt arbete. Det finns sina utmaningar med en sådan här byggnad. Fönster har fått måttanpassats, sen så har vi omfattande plåtarbete med takkuporna, det har inte varit med torra ögon. Det finns inga standardmått och det är många takkupor.

Längs fasaden har man satt upp stora skyltar. En med texten ”Anno. 1922” och några med ordet ”Tricotfabriken” för att ge en blinkning till byggnadens historia.

Nu är det endast småfix kvar. Längs fasaden ska man till exempel sätta upp stallampor.

– Sen funderar vi på att göra om delar av källarvåningen till kontorshotell, säger Lars. Till våren är tanken att allt ska vara helt färdigställt.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se