Nytt samarbete ska stärka industrin

Paper Province vd Sandra Sundbäck och vice vd Paul Nemes, som nu fördjupar samarbetet med Dalarna och Gävleborg.

Industrin har stor betydelse för tillväxt och utveckling i Norra Mellansveriges tre regioner – Dalarna, Gävleborg och Värmland. Här finns en stark och samhällsviktig näring som sysselsätter över 50 000 anställda. Nu går regionerna ihop i ett gemensamt projekt för att öka omställningstakten och möta morgondagens konkurrens och utmaningar.

Värmland, tillsammans med Dalarna och Gävleborg, går samman för att stärka norra mellansveriges position inför framtiden.

Dalarna Science Park är en av aktörerna som driver det nya projektet som går under namnet Focus Industry Spets. I projektet deltar också Paper Province, Sustainable Steel Region, RISE (Propell), Sandbacka Science Park och IUC-bolagen i Värmland och Gävleborg. Paper Province koordinerar arbetet som är kopplat till skoglig bioekonomi, vilket är ett av projektets fokusområden.

– Basindustrin är en stark motor i Sveriges ekonomi och i Norra Mellansverige finns världsledande industrier och en stor portion kompetens genom samverkan. Vi är en industriregion i världsklass som jobbar aktivt för att följa med i framtidens utveckling. Exempelvis gällande övergången förnybara material och ökad digitalisering, säger Sandra Sundbäck, vd på Paper Province, i ett pressmeddelande.

Omställningsarbete

Branschen står samtidigt inför betydande utmaningar, i linje med hur det ser ut i stora delar av Europa. Det handlar om nya och avgörande förhållningssätt till innovation, digitalisering, automation, grön omställning av produkter och tjänster, globalisering, med mera.

För att skapa bättre förutsättningar för industrin tas nu krafttag i hela Norra Mellansverige där flera organisationer kommer arbeta tillsammans. I det nystartade projektet kommer man att stötta små och medelstora företag i sitt omställningsarbete och effektivisera hela regionens innovationsförmåga och industriella utveckling. Målet är att öka konkurrenskraften, skapa nya jobb, effektivare organisationer och nya verksamheter.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se