Nya kvarteret – med anor från förr

Stefan Jansson, platschef Consto.

Nu har ytterligare ett kvarter påbörjats i Tullholmen. Skutan 2 blir beläget invid MSB-huset med riktning åt Stadsträdgården och kommer innefatta sex byggnader som med sin utformning kommer ge en blinkning till den forna flottningen.

Byggnationerna i Tullholmsviken fortsätter och ytterligare ett kvarter är på väg. Markarbeten inleddes i december.

– Just nu håller vi på med schaktarbeten, med pålning och spåntning. Det är cirka 1 000 pålar som ska på plats inna vi börjar bygga två våningar under Vänerns vattennivå så, det är ett utmanande grundläggningsarbete, säger Stefan Jansson, platschef Consto.

Det blir en platsgjuten stomme under marknivå där plattan ligger på ungefär 6 000 kvadratmeter. Här blir ett garage med cirka 200 parkeringsplatser i två etager under mark.

– Entrén till garaget blir vid MSB. Även kvarteret intill kommer hänga ihop och ha samma entré.

Kvarteret Skutan 2 invid MSB-huset i Tullholmen.

Under våren börjar de bygga uppåt mot marknivå, vilket planeras att ta cirka ett år. Därefter bygger de med prefab betongstomme.

Det blir bergvärme och de bygger enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver. Totalt kommer det att bli sex byggnader, med åtta våningsplan vardera.

Inspiration

Utformningen av nya kvarteret Skutan 2 är inspirerat av Tullholmens ångsåg som låg på området till mitten på 1900-talet. Här ledde timmerflottningen, något som Magnolia bostad, som köpte marken av Coop och ansvarar för projektet, velat ta inspiration från.

– Vi har försökt att ta upp lite ifrån när det var trädförädlingsområde i alla våra kvarter på området men speciellt i detta kvarter, i och med att den ligger intill Vänern, säger Linda Paulin projektutvecklare.

– Här har kommunen också varit med och styrt att de hus som blir längs med Packhusallén ska ha tegelfasad och husen närmast vattnet ska vara i trä, säger Magnus Ericsson regionchef mitt.

Byggnaderna

Det blir två längre byggnader längs med Packhusallén. Övriga hus är punkthus.

– Ett punkthus får röd träfasad för att ge den mer lantkänsla, det ska anspela på en sjöbod.  Nästa hus ska se ut som en fyr med svart fasad nedtill och röd upptill. De som är ner mot de övriga kvarteren ska ha lite mer stadskänsla, säger Linda.

Första våningarna är något indragna och i två av husen är det planerat att bli lokaler för kommersiella verksamheter.

Det finns även en ambition att inreda gårdsmiljön med inspiration från flottningstiden.

Tillsammans kommer byggnaderna inrymma 459 lägenheter i hyresrättsform. Bostäderna blir i storleken ett till fyra rum mellan 27 och 79 kvadratmeter, samtliga med balkong eller uteplats.

– Vi försöker utveckla yteffektiva lägenheter med bra standard. De har badrum med kakel och klinker. Alla lägenheter kommer ha tvättutrustning, säger Magnus.

Inflyttningar sker etappvis under hela 2025. Sista kvartalet 2025 planerar bygget att vara färdigställt.

– Jag tycker det är ett fantastiskt projekt och ett jättefint kvarter. Jag tror att det kommer bli ett dragplåster för Karlstad, avslutar Linda.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se