Minnebergsskolan utsedd till årets hållbara byggnad

Minnebergsskolan fick utmärkelsen Grundstenen 2021.

Utmärkelsen Grundstenen 2021 har tilldelats Arvikas nya högstadium Minnebergsskolan. I projektet med att skapa ett nytt högstadium i Arvika har hållbarhet varit ett tydligt mål från start, både när det kommer till miljöaspekter som social hållbarhet för eleverna.

UTMÄRKELSE. Sedan 2013 delar föreningen Hållbart byggande Värmland ut priset Grundstenen, som ges till en byggherre som genom sitt byggprojekt premieras för sitt fokus på just hållbart byggande. Prisets främsta syfte är att inspirera och motivera till fler exempel för att bygga hållbart och att lyfta fram beställarrollens betydelse för den fortsatta utvecklingen.

Inför årets utdelning av Grundstenen presenterades i år tre finalister, som valts ut från flertalet inskickade nomineringar. Det var förskolan Rödklövern på Jakobsberg i Karlstad, Minnebergsskolan i Arvika samt kvarteret Gäddan i centrala Karlstad.

– Under flera år har vi haft ett juryarbete som har växlat fokus då hållbart byggande har många olika aspekter. Det har också varit olika typer av nominerade projekt. Det har varit fina projekt som nominerats, speciellt de tre i finalen, säger Ulrica Larsson från Sweco, som är en av årets jurymedlemmar.

Social hållbarhet

Vinnaren av 2021 års utmärkelse gick till Arvika Fastighets AB för nybyggnadsprojektet Minnebergsskolan i Arvika.

– Det känns fantastiskt roligt. Det känns otroligt ärorikt och är ett erkännande också. Vi har fått jobba hårt för att få igenom ett så här stort projekt, säger Christian Persman, projektledare, Arvika kommun.

Bygget av Minnebergsskolan startade 2019 och byggdes för att ersätta kommunens tre tidigare högstadier. I höstas kunde den nya skolan invigas.

– Målsättningen för oss var hållbarhet. Inte bara när det kommer till miljö, utan även social hållbarhet.

Skolan har ett helhetskoncept för hela skolverksamheten och är anpassad för att skapa en stressfri miljö för eleverna, där de bland annat utgått från forskning inom NPF-spektrum för att skapa en inkluderande miljö för alla.

– Målsättningen var att skapa ett bra mående för alla ungdomar och då även ge förutsättningar för att de ska klara av skolan.

Lugnande miljö

Skolan är ligger i centrala Arvika och är uppbyggd med fem olika huskroppar för att skapa den lilla skolan i den stora, med mycket inslag av trä.

– Det har varit med från början att ha mycket trä, det är en tydlig politisk inriktning i Arvika så redan från start var det planerat för det.

Stor vikt har legat på allt från planlösning till färgsättning, likväl som belysning och ljudhantering.

– Det är ett samspel mellan färger, materialval och byggnadens struktur. Det är bland annat så vi har jobbat med hållbarhet. Många upplever att det är en lugnande miljö.

Skolan har byggts enligt certifieringen Miljöbyggnad silver, med byggföretaget Serneke som entreprenör.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se