Ska bygga tre nya bostadskvarter vid Kasernhöjden

Nu påbörjas bygget av 302 nya bostäder i tre kvarter vid Kasernhöjden. Kvarteret Bergskammen kommer att bestå av tre byggnader med hyresrätter.

Det var i november i år som stadsbyggnadsnämnden inom Karlstads kommun beviljade bygglov för 302 bostäder på Kasernhöjden.

– Bygget består av tre separata hus som byggs i fem, sex respektive sju våningar, alla med varierande fasadmaterial av tegel, plåt och trä. Det gemensamma för samtliga byggnaderna är att de har plåttak. Samtliga byggnader uppförs med parkeringsgarage i botten som också utgör de gröna innergårdarna in mot slänten. De byggs genomgående av betong och kommer byggas enligt energikraven för Miljöbyggnad silver, säger Filip Eriksson, delägare Albér fastigheter.

Albér fastigheter är byggherre och projektet har köpts upp av Amasten. Totalentreprenör är Serneke.

Man lägger stort fokus på just energi. Bostäderna kommer nämligen att få solceller, bergvärmeanläggning och en återvinningslösning på ventilationen.

Lägenheterna

Lägenheterna är i hyresrättsform och kommer att bestå av ettor, tvåor och treor i storlek mellan 30 och 64 kvadratmeter. Majoriteten blir tvåor på 40 kvadrat. Många av lägenheterna får antingen balkonger eller uteplatser.

Foto: Erik Lundh

De tre byggnaderna byggs i tre olika etapper där det första planeras vara färdigställt i sista kvartalet av 2023 och det sista i andra kvartalet 2024.

– Den nya detaljplanen för Kasernhöjden medför många byggnader och vi för i dagsläget dialog med byggföretag och potentiella hyresgäster för nya etapper runt om Kasernhöjden, avslutar Filip.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se