Snart påbörjas bygget av 120 bostäder på Kroppkärr

Johan Thörngren, Mathilda Rusman och Robert Mellberg.

Sedan augusti har ett stort markarbete pågått på Södra Kroppkärr. Hit ska det ges plats för uppåt 120 bostäder.

–  Det är populärt. Jag har redan börjat få en del samtal, säger Mathilda Rusman, projektledare Karlstads kommun.

Södra kroppkärr består till stor del av bostäder byggda på 1940-talet. Österut om dessa drog ett infrastrukturprojekt igång i augusti tidigare i år.

– Det har varit sprängningar för markarbeterna högst upp mot berget, den totala mängden är ungefär 1000 kubik, säger Robert Mellberg, platschef NRC Group.

Nu har man gjort en tredjedel av markarbetet klart.

– Det är i första hand arbete med vatten och avlopp som pågår just nu. Utöver det även el-arbeten, fiber och belysning.

Det är också mycket arbete med dagvattenhanteringen.

– Det är olika fördröjningsmagasin och vi förstärker också ett dike.

Ungefär 1 000 kubik har sprängts.

Diket är beläget i ytterkant mot kolonilotterna. Till det blir det dessutom ett nytt utlopp mot Kroppkärrssjön. Man kommer också bygga ut vägar och en infart från Östra infarten. Dit kommer så småningom också två nya busshållplatser.

Park

Det planeras att bli ett område med mycket grön växtlighet. Därför förbereder man för en liten park där det kommer finnas sittytor och lite trädplanteringar och ett dagvattenmagasin.

– Dagvattenmagasinet avdelas med en trappa ner med sittgradänger

Mellan förskolan och parken kommer det vara en cykelväg.

Bostäder

Det var i november 2019 som sista delen av detaljplanerna vann laga kraft. Till hösten 2022 ska allt markarbete vara klart och då inleds själva bostadsbyggandet.

–  Det är populärt. Jag har redan börjat få en del samtal men vi släpper inga tomter just nu innan vi är klara med all infrastruktur, säger Mathilda Rusman, projektledare Karlstads kommun. 

Området ligger öster om Södra Kroppkärrs villaområde från 1940-talet, åt söder finns Kroppkärrs koloniområde samt Kroppkärrs gård där även kommunens växthusodling är belägen. 

Tanken är att skapa en låg och småskalig bebyggelse som ska kompletterar och fyller på i de östra delarna av Södra Kroppkärr.

– Det blir 120 bostäder, främst radhus och parhus på högst två våningar. Det blir också 20 små tomter som kommer att ingå i kommunens bostadskö.

Kommunens villatomter är cirka 450–500 kvadratmeter i storlek, men allra först ut i bostadsbyggandet blir Karet Invest som bygger ett antal parhus ut mot E18.

– Sen kommer husbygget ske i etapper, avslutar Mathilda.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se