Två nya högstadieskolor planeras på Hammarö

Hammarö har sedan tidigare byggt nya både skolor och förskolor. Men för att klara den behovet med växande befolkningen behövs även fler högstadieplatser. Valet har handlat om att renovera befintliga skolor och bygga ut dem eller att bygga nytt.

Hammarö växer och behov av nya högstadieplatser finns. I början av december kom förslag till beslut från kommunstyrelsen om två nybyggen av högstadieskolor, Mörmo 7-9 i Skoghall och Hammarlunden 7-9 på den nordöstra sidan av ön. 

– För att vara en kommun i framkant så måste man vara modig, våga satsa och se framåt. Vi är övertygade om att det här är det bästa för både boende, elever och anställda och därför är det kommunstyrelsens förslag till fullmäktige, säger Solweig Gard, ordförande i kommunstyrelsen om beslutet, i ett pressmeddelande.

Två högstadieskolor 

2017 genomfördes en folkomröstning där medborgarna fick tycka till om att satsa på en ny större högstadieskola eller att ha två mindre kvar. Medborgarna röstade för alternativet att ha två högstadieskolor kvar och behovet av närhet lyftes fram tillsammans med uttryck om ökad oro för vad en stor skola skulle innebära.

– Gällande båda högstadieskolorna har en förstudie gjorts och det är utifrån dem tillsammans med den folkomröstning som varit som vi idag lägger fram det här förslaget om nybygge av båda högstadieskolorna. I och med att renoveringsbehovet visat sig vara större än förväntat så blir det också både investeringsmässigt och driftmässigt billigare för oss att bygga nytt än att renovera, säger Solweig Gard. 

Vända ekonomin

Hammarö kommun har under många år legat i topp bland Lärarförbundets årliga undersökning av bästa skolkommun. Att fortsätta satsa på skolan är därför angeläget. Tidigare befann sig kommunen i ett svårare ekonomiskt läge som krävde stora besparingar,  men tack vare bland annat målmedvetenhet i verksamheterna med att genomföra sparkrav och med den gynnsamhet som varit ekonomiskt under pandemin har kommunen lyckats vända tillbaka sin ekonomi.

– Vi ser med tillförsikt på framtiden och på det positiva resultat vi har och förväntar oss att vi med vår ekonomiska plan ska klara både de här satsningarna och en skattesänkning med tiden så länge vi fortsätter hålla i, vara sparsamma med det vi har och göra medvetna val. Dessutom så finns båda skolorna idag och genom att bygga nytt kan vi både få ner driftkostnaderna och bli av med dyra modullösningar som finns idag. säger Solweig Gard avslutningsvis. 

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se