Sista etappen igång på Vikenförbindelsen

För cirka ett och ett halvt år sedan påbörjades arbetet med Vikenförbindelsen, som bland annat har målet att minska trafiken på Hamngatan. Nu är man igång med den tredje och sista etappen.

Den första etappen av Vikenförbindelsen är klar sedan länge, etapp två är till stor del klar och den tredje är påbörjad.

– I år har vi arbetat mestadels med etapp två, men vi har även börja med etapp tre, säger Hanna Nyström, platschef Infrakraft.

Infrakraft står som generalentreprenör för projektet och bygger alla tre etapperna och släpper bitvis på trafiken igen allt eftersom de blir klara.

– I vinter gör vi lite VA-arbeten som är lite mindre väderkänsliga vid Wennbergsparken. Det kommer inte att störa trafiken. Till våren kommer vi att ha fullt fokus på att bygga klart den tredje etappen.

I vecka 48 kunde de släppa på gång- och cykelvägen mot Mariebergsviken samt trafiken på Sjömansgatan.

Nya bryggor

Den andra etappen har, precis som den första, breddats med en bussfil i mitten samt nya busshållplatser. Även nya cirkulationsplatser har byggts, fler övergångsställen har tillkommit och några vänstersvängar har tagits bort, för att minska köbildning vid korsande trafik.

– Vi har byggt om allt i grunden i gatan och förberett för framtiden med ny vägkropp, säger Jan Söderberg, projektledare Karlstads kommun.

I gatan är det mycket ledningsarbete med allt från vatten och avlopp till el och fjärrvärme.

– Det mesta vi har gjort syns inte, säger Hanna.

Mellan vägen och gång- och cykelvägen har det byggts ett översvämningsskydd i form av en spont och ner mot vattnet blir det bryggor och sittytor, där två av bryggorna redan är på plats.

Något det har varit mycket av i projektet är stenläggning med allt från kantsten till plattor vid busshållplatser. Även för rondellerna har man använt en hel del sten.

– Vi har varit med hela vägen från etapp ett. Det är ett komplext jobb med mycket sten och mycket ytor. Det är ett roligt jobb att göra. Det är också roligt att de satsar på återbruk, bland annat i den första rondellen är det natursten, säger Andreas Andersson, platschef Astrimant, som har stenentreprenaden.

Senhösten 2022

När den tredje etappen inleddes stängdes Klaraborgsgatan av i sin helhet, från Hamngatan till Vikencirkulationen. Arbetet där är bland annat att säkra viadukten för eventuella skyfall med pumpstationer och ledningar som för bort vattnet.

– Den öppnar vi upp igen den 22 december, säger Hanna.

Framöver kommer de också ta sig an korsningen vid Karl IX:s gata.

– Planen är att bygga om korsningen och forcera arbetet över två långhelger, dela korsningen i västra och östra delen, lite som man gör på järnvägen. Där är det inte så mycket ledningsarbete så vi tror att det går, säger Hanna.

– Senhösten 2022 ska allt vara klart. Men det som påverkar folk mycket kommer att vara klart fram till sommaren, säger Jan.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se