Oförändrat antal bränder under pandemin

Jon Bergkvist, brandinspektör Räddningstjänsten Karlstadsregionen. 

Nu tändas tusen juleljus. Det gör december till den mest brandfarliga månaden på året. Följ räddningstjänstens råd för att undvika att elden sprider sig. 

Förra året gjorde Räddningstjänsten Karlstadsregionen 1 613 insatser vilket är 2,5 procent färre än året dessförinnan. En stor del av minskningen beror på färre antal trafikolyckor vilket förmodligen kan härledas till det minskade resandet till följd av coronapandemin. 

–  Men nu har vi märkt att trafiken rör sig mer, säger Jon Bergkvist, brandinspektör Räddningstjänsten Karlstadsregionen. 

Sett till kategorin ”brand i byggnad” ser det dessvärre inte ut att ha minskat. Under 2020 utfördes nämligen 196 insatser vilket var exakt samma antal som föregående år.

Förebygga

När vi nu är inne på årets mest brandfarliga månad är det viktigt att följa räddningstjänstens råd för att förebygga olyckor och veta vad som bör göras, om olyckan ändå är framme.

– Det är mycket ljus- och eldstadsrelaterade bränder nu. Många bränder som startar i köket också när det är många som bakar, fortsätter Jon. 

Bränderna går ofta att förhindra genom förebyggande åtgärder. Håll koll på spis och ugn när det är matlagning igång. Elda inte mer än vad eldstaden är dimensionerad för, låt den också vila mellan eldningen och placera askan från eldstaden i ett obrännbart kärl utomhus på obrännbart underlag efteråt. Ljus bör stå stadigt och inte nära saker som kan börja brinna. Lämna dem aldrig obevakade. 

Se också över julbelysningen så att det är rätt lampor och att sladdar och utrustning är i bra skick. Produkterna ska vara CE-märkta vilket är en försäkran om att de uppfyller alla bestämmelser som ställs utifrån relevanta EU-direktiv. 

– Viktigt är också att man stänger av med strömbrytare eller drar ut sladden när man ska släcka belysningen. Annars ligger strömmen på och kan leda till kortslutning. 

En brand kan sprida sig snabbt i hemmet. För att upptäcka den tidigt är det viktigt med en brandvarnare som fungerar. 

– Man bör ha minst en per hem och gärna en per våning. Vi rekommenderar även starkt att ha en i varje rum där man sover.

Vid brand

Genom att placera brandfilt och brandsläckare lättillgängligt skapas möjligheter till att släcka mindre bränder.  

– En sexkilos pulversläckare är det som vi rekommenderar. Den håller i tio år. Har man äldre än så kan det vara dags att byta ut dem. Det vanligaste är att kontrollera nålen på manometern, den ska stå på grönt vilket innebär att det är tryck på brandsläckaren och sedan även att den ser hel ut, att det inte är torrsprickor i slangen eller övrig mekanisk påverkan.

Har man inte brandutrustning kan det vara värt att kika hos sitt försäkringsbolag om det finns någon kampanj på det.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se