Nu byggs Skattkärrsskolan ut

På Skattkärrsskolan pågår just nu bygget av en 2 000 kvadratmeter stor tillbyggnad, som även ska sammanlänka de befintliga byggnaderna till en stor skola. Satsningen görs för att matcha det ökade elevantal som samtidigt som man gör en uppfräschning av de befintliga skolbyggnaderna.

I mitten av 70-talet byggdes Skattkärrsskolans första delar och ytterligare en byggnad tillkom på 90-talet. Skolan har länge varit för trång och man har behövt komplettera med paviljonger. Nu är bygget igång för en helt ny byggnad, som ska sammanlänka de befintliga byggnaderna till en stor skola.

– Många gånger när vi bygger till skolor är det för ett kommande elevantal. Här bygger vi för de befintliga elever som redan är här, säger Jonas Haglund, projektledare Karlstads kommun.

Skattkärrsskolan är en F-6 skola som, när den står klar, kommer ha plats för 525 elever. Den nya delen blir i två plan och är cirka 2 000 kvadratmeter stor. I den kommer det bland annat att bli klassrum, rektorsexpedition, elevhälsa och fritids.

– Här får skolan en tydlig huvudentré.

Rejäl anläggning

Under sommaren 2021 påbörjades markförberedelserna och under hösten kom bygget igång, där Serneke står som totalentreprenör.

– Vi har borrat och sprängt mycket under sommarlovet. Bullrande verksamhet vill vi inte ha när de har lektion, säger Henrik Jonsson, projektchef, Serneke.

Sedan bygget av den nya byggnaden drog igång i september har arbetet gått snabbt, då man använt sig av prefabricerade väggar och tak som är byggda på fabrik. Bara fem veckor efter att plattan gjöts är nästan hela byggnaden uppe.

– Nu håller vi på och lägger tak på tvåvåningshuset. Till jul är klimatskalet klart.

Den nya delen blir med träfasad, som en del i kommunens klimattänk. Man bygger efter certifieringen Miljöbyggnad silver och framöver kommer det även bli solpaneler på taken.

– Det ska bli en ganska rejäl anläggning med över tvåhundra solpaneler. Det innebär att vi får en hög självförsörjningsgrad, säger Jonas.

Man har även skickat mycket spillmaterial till byggåterbruk plus att tegel tagits till vara  och kommer att användas till två av de nya entréerna på de gamla byggnaderna.

Miljövinster

Hela skolan ska få bättre klimat med nya ventilationsaggregat, ny belysning samt att man valt att investera i bergvärme, som borrats nedanför den slänt som finns bakom skolan. Bergvärmen ersätter en gammal pelletspanna och en oljepanna.

– Det blir stora miljövinster även i den befintliga skolan när man gör så här, säger Henrik.

Utöver den nya delen gör man om matsalsbyggnaden för att ge mer plats till matsalen och produktionsköket, som ska få ökad kapacitet. Den bli även en ny entré samt en ny, separat, entré för slöjdsalarna i samma byggnad.

I slutet av 2022 är det planerat för att den nya byggnaden ska vara klar medan ombyggnaden för hela skolan beräknas vara klar hösten 2023.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se