”Det har aldrig hänt så mycket som det gör just nu”

Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör.

Just nu byggs det för fullt i Karlstad. De som bygger och tar hand om kommunen är teknik- och fastighetsförvaltningen. Där jobbar Per-Anders Bergman som teknik- och fastighetsdirektör. 

Hur hamnade du på din position?

– Jag har jobbat inom förvaltningen länge. Den som var förvaltningsdirektör före mig var även vd på Karlstad airport. Det blev lite för mycket att ha båda de två uppdragen. Då behövde man ha en tillförordnad och det blev jag. Sen när han slutade helt och tjänsten dök upp så sökte jag och fick den. 

 Vad har du gjort tidigare?

– Jag har jobbat på förvaltningen i tolv år. Tidigare var jag avdelningschef på driftsidan, alltså över det som händer ute i verksamheterna. Sedan har jag också jobbat en del centralt på förvaltning med utvecklingsfrågor och klimatanpassningsplan bland annat. Därför hade jag en bred kunskap innan jag fick det jobbet jag har nu. 

Vad har varit det roligaste med ditt jobb?

– Det roligaste är att få vara med i ett arbete där Karlstad växer på ett sätt som det inte gjort sedan 70-talet då förra byggboomen var. Det har aldrig hänt så mycket som det gör just nu på alla fronter, vilket är oerhört jobbigt men också spännande att vara med om. 

Vad var största utmaningen?

– Den största utmaningen är att hinna med att göra alla de sakerna som vi ska göra samtidigt som att det fungerar under tiden man gör det. Vi vet till exempel att vi måste bygga ut trafiksystemet för att klara nya trafikmängder. Just nu har vi därför haft tre-fyra undergångar avstängda och då blir trafiksystemet väldigt belastat. Det rent logistiska kring det är en utmaning när vi samtidigt också ska sköta det grunduppdrag vi har. Staden ska se bra ut, gräset ska klippas, ventilation i våra skolor ska fungera och vatten ska komma i kranen.

Hur ser en vanlig dag ut för dig idag?

– Mitt jobb är knutet till att bereda och jobba med de frågorna som politiken fattar genom att se till att det finns beslutsunderlag. Det är mycket administrativt jobb. 80 procent av tiden sitter jag i möten av olika slag. Jag sitter i många kommunövergripande styrgrupper där man fattar inriktningsbeslut om olika saker. Jag sitter till exempel i styrgruppen för det resecentrum som ska byggas framöver. Sedan är jag ju också ett chefsansvar över förvaltningen. Jag har tio personer som rapporterar direkt till mig, sedan är vi över 560 personer i stort. 

Var ser du dig om tio år? 

– Om tio år ser jag mig själv som en glad och nybliven pensionär, tänker jag. Det är någonstans där jag tror att jag siktar på det. 

När du inte jobbar vad gör du på din fritid?

– Jag bor på en gammal bondgård som vi håller på och grejar rätt så mycket med. Vi renoverar och tar hand om skogen. Barnen har flyttat hemifrån så det är jag, frun och fyra katter som bor där. Jag vistas mycket i skog och mark. Jag är ute och går och jagar ibland. 

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se